1. Separatory ropopochodne i tłuszczowe:


- czyszczenie,
- utylizacja odpadów,
- transport odpadów,
- przegląd bez i na podstawie PB art 62.1,
- podzespoły filtry, pływaki, itd. w cenach producenta,
- pełna dokumentacja.

2. Przepompownie i kanalizacja ( rurociąg, studzienki, wpusty itd.):


- czyszczenie, udrażnianie,
- utylizacja odpadów,
- transport odpadów,
- montaż systemów do monitoringu pracy przepompowni i poziomu wypełnienia zbiorników,
- awarie, pogotowie i nadzór 24h (na przepompowaniach),
- naprawa/regeneracja podzespołów przepompowni np. pompy itd.
- naprawa bez wykopów rurociągu kanalizacji,
- filtry i systemy antyodorowe w cenach producenta,
- pełna dokumentacja.

3. Zbiorniki różnego typu np. Piaskowniki odstojników na kanalizacji i produkcji:


- czyszczenie,
- utylizacja odpadów,
- transport odpadów,
- pełna dokumentacja.

4. Odbiór Odpadów przemysłowych stałych, płynnych, szlamowych według decyzji


- utylizacja odpadów,
- transport odpadów,
- pełna dokumentacja.

5. Odbiór Ścieków przemysłowych różnego stężenia:


- utylizacja odpadów,
- transport odpadów,
- pełna dokumentacja.

6. Pobór i badania: ścieków, wody, odpadów, powietrza i gleby
7. Doradztwo i dokumentacja z zakresu Ochrony Środowiska